BAK Akademi; Bakioğlu Holding ve Şirketleri'nde görev alan çalışanlarımıza ihtiyaç duydukları bilgi, beceri ve gelişim imkanlarını sağlayarak onları daha fazla sorumluluk gerektiren görevlere hazırlamayı amaçlayan Şirket Akademisi'dir. Ortak dil ve kültürün yaratılması kapsamında, Bakioğlu Holding ve Grup Şirketleri’nde çalışanların eğitim ihtiyaçlarının, şirket hedefleri ve gelişim hedefleri doğrultusunda belirlenmesi, eğitimlerin planlanması, uygulanması ve sonuçlarının değerlendirilmesinden sorumludur. 

BAK Akademi ile grup genelinde ortak değerler ve ortak liderlik dilini oluşturma; kurum kültürünün geliştirilmesi hedeflenmektedir.
BAK Akademi kapsamında; ilk işe başlayanlar için temel yetkinlik eğitimleri, mesleki gelişimi için gerekli olan teknik eğitimler ve her çalışanın kendi ihtiyacına göre talepte bulunabileceği bir eğitim kataloğunun yanı sıra,

 • Profesyonel Hayatta Gelişim Programı
 • Yönetici Gelişim Programı
 • Satış Gelişim Programı
 • Mali İşler Gelişim Programı
 • İnsan Değerleri Gelişim Programı
 • Formen Gelişim Programı vb. kariyer gelişim programları da yer almaktadır.

BAK Akademi; liderlik yaklaşımını "Birlik, Aşk, Kararlılık, İnanç" ile temellendirirken temel hedefleri arasına;

 • Adalet, hesap verilebilirlik ve şeffaflık gibi evrensel değerlerin hakim olduğu kurum iklimimiz çerçevesinde gelişim alanlarımıza odaklanmayı,
 • Çalışanlarımızın tümüne performans ve potansiyeli yüksek olduğunu düşünerek odaklanmayı,
 • Gelecekte oluşacak ihtiyaçlarımıza yönelik becerilerimizi geliştirmeyi,
 • Zamana yaygın, sürdürülebilir ve modüler  programlar sunmayı,
 • Kilit çalışanlarımızı elimizde tutmayı,
 • Hem mesleki hem de liderlik alanlarında geleceğin “Tepe Yöneticilerini” yetiştirmeyi,
 • Performans ve potansiyelleri yüksek profesyonelleri şirketlerimize çekebilmeyi,
 • Grup genelinde etkili bir “İnsan Değerleri Planlaması” yapmayı,
 • Organizasyonel hedeflerimizi gerçekleştirerek büyümeyi,
 • Değişimi desteklemeyi ve tüm bunları sürdürülebilir kılmayı dahil etmektedir.