POLY-N FİLMLER (YENİ NESİL BOPP FİLM - ÇEVRE DOSTU YAKLAŞIM)

Ambalaj endüstrisi, standart BOPP filmin yerini alacak, döngüsel ekonomiye ve sürdürülebilirliğe hizmet edecek çevre dostu bir çözüm arayışı içindedir. Poly-N filmler, çöp ortamında bozunup yenilenebilir enerji kaynağı olan metan gazı üreterek çevreci bir çözüm sunar. Poly-N olmayan plastiklerin bozunması yüzyıllar sürerken, Poly-N filmler birkaç yıl içinde bozunur. (Detaylar için ekli broşürümüzü inceleyebilirsiniz.)

CDP (KARBON SAYDAMLIK PROJESİ)

CDP, iklim değişiklikleri risklerinin şirketler tarafından nasıl yönetildiğini küresel çapta raporlayan tek bağımsız uluslararası kuruluş olma özelliğini taşımaktadır. CDP aracılığıyla sera gazı salımları ve iklim değişikliği stratejilerinin kamuoyuna ve yatırımcılara açıklanması sayesinde şirketler ve hükümetler karbon emisyonlarını azaltma hedefleri koyarak performans iyileştirmesi yapabilmektedirler.

POLİBAK, 2010 yılından itibaren bu sürecin bir üyesi olup, sera gazı emisyonlarını azaltma yönünde çalışmaktadır.

SEDEX (TEDARİKÇİ ETİK DATA PAYLAŞIM SİSTEMİ)

SEDEX; kar amacı gütmeyen, Londra merkezli, web tabanlı çalışan bir sistemdir. Tedarikçilerin üretim tesisleriyle ilgili etik ve sosyal uygulamalarını yönetmesini ve bu bilgileri müşterileri ile paylaşmalarını, tedarik zincirlerindeki sorunları yönetmelerini ve görüntülemelerini ve etik ticaret ile ilgili uluslararası kaynaklara erişimi sağlar.

POLİBAK 2010 yılından bu yana B tipi üye olarak SEDEX üzerinden müşterileri ile bilgi paylaşımı yapmaktadır.


ISO/IEC 27001:2013 Bilgi Güvenliği
Yönetim Sertifikası Sahibiyiz